Zobacz również :

  • Ofiary sowieckiego totalitaryzmu - czytaj...
  • Represje ZSRR wobec Polaków i obywateli polskich - czytaj...
  • Etapy wyniszczana Polaków i ich kultury na Kresach po 1939 roku - czytaj...
  • Z dziejów terroru i prześladowań - Polacy i Sowieci na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej - czytaj...
  • Polecamy biuletyn IPN nr 11 z 2003 roku gdzie znajdą Państwo interesujące artykuły, wspomnienia dotyczące zesłań i represji sowieckich na obywatelach polskich - pobierz... ( Acrobat Reader, pdf - 1,1 MB )
  • Biuletyn Stowarzyszenia ,,Solidarność Walcząca - Oddział Warszawa'' wydany w rocznicę wywózek ludności polskiej w lutym 1940 r. pt. ,,Na nieludzkiej ziemi'' - zobacz...

 


Poniższą depeszę pozostawiamy bez komentarza...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej

a