14 sierpnia 1980 r. młodzi robotnicy: Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prondzyński rozwijają w Stoczni Gdańskiej im. Lenina transparent z postulatami:

  • przywrócić do pracy Annę Walentynowicz
  • postawić pomnik ofiarom Grudnia'70
  • dać podwyżki

Zawiązuje się Komitet Strajkowy. Na jego czele staje Lech Wałęsa, który pojawił się ,,nagle'' na terenie stoczni. 16 sierpnia dyrektor zgadza się na postulaty stoczniowców. Wałęsa gotowy jest zakończyć protest. Szczęśliwie jednak na skutek kontrakcji m.in. Anny Walentynowicz i Aliny Pieńkowskiej przeważyło zdanie, że należy kontynuować strajk aby walczyć o ,,coś więcej''. W stoczni powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który formułuje 21 postulatów. Postulaty, które zmieniły Polskę i świat.

Postulaty Gdańskie z Sierpnia 80 (oryginał na tekturowej sklejce) zostały wpisane w sierpniu 2003 roku przez Międzynarodowy Komitet Doradczy UNESCO Programu "Pamięć Świata" na międzynarodową listę najważniejszych zbiorów archiwalnych istniejących na świecie.

(21 postulatów Gdańskiego MKS spisane na sklejce i wywieszone przed Stocznia Gdańską )

 

21 Postulatów Gdańskiego MKS

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców, wolnych związków zawodowych, wynikających z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkujących oraz osobom wspomagającym

3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, i publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla wszystkich wyznań.

4. Przywrócić do poprzednich praw:
a) ludzi zwolnionych w 1970 i w 1976 roku,
b) studentów wydalonych z uczelni za przekonania. Zwolnić więźniów politycznych: E. Zadrożyńskiego. J. Kozłoskiego. M. Kozłowskiego

5. Podać w środkach przekazu informacją o utworzeniu się MKS i opublikować jego żądania

6. Podjąć realne działania w celu wyprowadzenia kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: podawanie publicznie pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej i umożliwienie wszystkim uczestniczenia to dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim strajkującym wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych.

8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2.000, zł na miesiąc, jako rekompensatą dotychczasowego wzrostu cen.

9. Zagwarantować automatyczny wzrost plac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować-tylko nadwyżki.

11. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

13. Wprowadzić, zasady doboru kadry kierowniczej na zasadzie kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB, aparatu partyjnego, poprzez:
- zrównanie zasiłków rodzinnych,
- zlikwidowanie specjalnej sprzedaży, itp.

14. Wprowadzić emerytury po przepracowaniu 35 lat, skracając wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat. mężczyzn do 55 lat.

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczna osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w przedszkolach i żłobkach.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 3 lat.

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.

20. Podnieść diety z 40 do 100 złotych i dodatek za rozłąką.

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy; pracownikom w ruchu ciągłym, systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu lub płatnymi dniami, wolnymi od pracy.

Gdańsk, 16/17 sierpnia 1980 r.

Zobacz również :

  • Zanim nastał Sierpień - Lubelski Lipiec 1980 r. - czytaj...

< Powrót do strony głównej >


 

a