26 - 28 sierpnia 2011 r. - III Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK


 

Zdjęcia z Rajdu - kliknij na zdjęciach aby je powiększyć

zobacz również zdjęcia na dole strony ...


Regionalny Komitet Obrony Pamięci Narodowej w Bielsku Podlaskim Placówka w Hajnówce oraz Stowarzyszenie Historyczne im. 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej zapraszają wszystkie osoby zainteresowane historią Żołnierzy Wyklętych na III Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Podlasie.

Termin Rajdu to 26-28 sierpnia 2011r.

26 sierpnia - Pierwsza koncentracja odbędzie się w Rudce (woj. Podlaskie, powiat Bielsk Podlaski) przy Urzędzie Gminy. O godzinie 9.00 patrole wyruszą do Ciechanowca wykonując zadania terenowe głównie szlakiem Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Po osiągnięciu Ciechanowca nastąpi zajęcie na kwatery miejscowego Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W godzinach popołudniowych odbędą się zajęcia strzeleckie w formie zawodów. Wieczorem natomiast planowany jest wykład pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.

27 sierpnia - Druga koncentracja we wsi Czaje. Patrole dotrą tam pieszo wykonując zadania terenowe związane z działalnością na tym obszarze 5 i 6 Wileńskiej Brygady AK, jak również oddziałów NSZ, NZW oraz UBK. Obok pomnika poświęconego kpt."Młotowi" odbędą się zajęcia prowadzone przez zaproszoną w tym celu Trójmiejską Grupę Rekonstrukcji Historycznej. Wieczorem, po powrocie na kwaterę, nastąpi podsumowanie Rajdu. Przygotowana jest także Niespodzianka.

28 sierpnia - Trzecia koncentracja w Narewce. Przerzut patroli do Narewki nastąpi autokarami. Po drodze zatrzymamy się w Kiersnowie aby złożyć kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym mjr. "Łupaszkę", ale także by przypomnieć historię bardzo ważnej dla 5.WBAK rodziny Państwa Kiersnowskich. W programie uroczystości poświęconych Żołnierzom Wyklętym w Narewce w 65 rocznicę śmierci Danusi Siedzikówny "Inki" jest Msza święta, przemówienia zaproszonych gości, złożenie kwiatów przy pomniku "Inki".

Młodzież zainteresowana udziałem w Rajdzie, w tym szczególnie drużyny harcerskie, które wybrały "Inkę" jako swoją patronkę, proszone są o zgłaszanie swojego udziału do 15 sierpnia 2011 na podane niżej adresy mailowe lub telefonicznie. W odpowiedzi otrzymacie karty zgłoszenia oraz szczegółowe wskazówki i regulamin Rajdu. Osoby, instytucje, stowarzyszenia i środowiska zainteresowane udziałem w uroczystościach także prosimy o kontakt z organizatorami.

Na czas Rajdu organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie oraz środki transportu w ramach planowanego programu. Uczestnicy na miejsce pierwszej koncentracji docierają na swój koszt. Podobnie wracają. Ekwipunek uczestnika Rajdu powinien zawierać: karimatę, śpiwór, namiot (w zależności od ilości osób, które zdoła pomieścić - w razie złych warunków pogodowych noclegi odbędą się w internacie), menażkę, niezbędnik, kubek. Rajd ma formę pieszą więc konieczne będą dobre buty oraz dostosowane do zmiennych warunków pogodowych ubranie. Warto przed udziałem w Rajdzie poczytać na temat Żołnierzy Wyklętych - nie jest wskazana literatura resortowa!

Dane kontaktowe:
RKOPN - 609037559
boguslaw.labedzki@wp.pl
SH5.WBAK - 603853669

marta.chmielinska@lupaszko.pl
Strony internetowe, na których można znaleźć informacje o Rajdzie:

  • Strona Bogusława Łabędzkiego - tutaj...
  • Strona Stowarzyszenia Historycznego im. 5. Wileńskiej Brygady AK - tutaj...
  • Parafia Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce - tutaj...
  • Strona IPN - tutaj...

Sierpniowa ,,Alternatywa'' wśród młodzieży Rajdu

Powrót do strony głównej

28 sierpnia 1946 r., 65 lat temu , w więzieniu w Gdańsku zamordowani zostali Danuta Siedzikówna ,,Inka'' i Feliks Selmanowicz ,,Zagończyk", żołnierze mjr ,,Łupaszki'' - czytaj...

"Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie,
zapomnij o mnie"

W dniach 26-28 sierpnia 2011r. ponad sto osób w różnym wieku realizowało motto Regionalnego Komitetu Obrony Pamięci Narodowej zaczerpnięte z Dziadów Adama Mickiewicza w czasie przemarszów i koncentracji III Rajdu Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr."Łupaszki" na obszarze między Rudką, Ciechanowcem, Czajami a Narewką.

Uczestnicy Rajdu mieli okazję poznać część bogatej historii Żołnierzy Wyklętych z niepodległościowych jednostek bojowych działających na tym terenie. Pokonywali ich trasy wyznaczane szlakami bojowymi, słuchali wspomnień mieszkańców poszczególnych miejscowości, odnajdywali miejsca martyrologii, oglądali filmy oraz prezentacje przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Zdobywali jednocześnie umiejętności z zakresu topografii, taktyki, "samarytanki", które są przydatne w działalności oddziałów partyzanckich. Mieli także okazję wysłuchać koncertu Andrzeja Kołakowskiego w ciechanowieckim kościele.
Jednocześnie rywalizowali między własnymi szwadronami, których patronami byli dowódcy polowi mjr."Łupaszki": por."Zygmunt", kpt."Bury", ppor."Lufa" oraz por."Mścisław". Rywalizacja ta nawiązywała do tradycji, którą wprowadził w życie 5.Wileńskiej Brygady jej Dowódca.

Na zakończeniu Rajdu uczestnicy wzięli udział w uroczystościach poświęconych Danusi Siedzikównie "Ince" w 65 rocznicę jej śmierci. Msza św. w Narewce zgromadziła wiele środowisk niepodległościowych. Wziął w niej udział min. poczet sztandarowy 2 Gimnazjum im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ostrołęce. Pod pomnikiem poświęconym sanitariuszce 5.Wileńskiej Brygady został także odczytany list Pana Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników Rajdu ( )

Pobierz program III Rajdu - tutaj...

Pobierz wizytówkę III Rajdu - tutaj...

Zobacz zaproszenie na III Rajd dla SW Oddział Warszawa - tutaj...


,,Niech żyje Polska!'' krzyknęła 17-letnia Danuta Siedzikówna przed śmiercią , zanim jeszcze oficer UB strzałem w głowę pozbawił Ją życia. Powstańcy Warszawy, Żołnierze Września, konspiracji czasów II wojny światowej, Żołnierze Wyklęci. "Szli i wołali: 'Polska! Polska!' - jak pisał Juliusz Słowacki. Ginęli z Jej imieniem na ustach. Nie pytali : jaka? [...] Kilkadziesiąt lat po opisanych wydarzeniach, żyjemy w kraju o którym się mówi i pisze, że jest wolny i niepodległy. Biało-czerwony sztandar powiewa nad Polską. Dlaczego jednak współczesny bard, Leszek Czajkowski, w swojej balladzie śpiewa: ,,Osuszył czas mokradła krwi /Czerwone słońce znów w zenicie.../Czy warto było w wojny dni/Za taki kraj oddawać życie?/Słychać pokoleń drwiący śmiech/To komuniści mają święto(...)'' ? Więcej w sierpniowym wydaniu ,,Alternatywy''

,,Alternatywa'' - sierpień 2011 r. - pobierz...