POLSKA SIĘ O WAS UPOMNIAŁA

W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

Preambuła Ustawy Sejmu RP z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160)

************

,,...JESZCZE SIĘ POLSKA O NAS UPOMNI...''

Pod honorowym patronatem

Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego

Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa portal TuGrodzisk.pl

oraz Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

ZAPRASZAJĄ NA

I. Grodziski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych

1 marca (sobota) 2014 r. , godz. 12.00 - 18.00

Grodzisk Mazowiecki, Centrum Kultury, ul. Spółdzielców 9 , sala konferencyjna , II p.

Program maratonu filmowego:

1. Godz. 12.00 - 12.15 - otwarcie I Grodziskiego Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych

2. 12.15 - 13.00 - "...JESZCZE SIĘ POLSKA O NAS UPOMNI..." - reż. Alina Czerniakowska. Przejmujący i piękny film Aliny Czerniakowskiej o żołnierzach, którzy podjęli walkę z sowieckim okupantem i komunistycznym terrorem po 1944 r. Tytuł filmu (i motto naszego Maratonu Filmowego) nawiązują do słów wypowiedzianych przez jednego z żołnierzy prowadzonego na śmierć.

3. 13.00 - 13.30 "KOMENDANT >OLECH<" Film kontynuuje opowieść o polskim podziemiu niepodległościowym na terenach II Rzeczypospolitej wcielonych do ZSRR. Bohaterem filmu jest ppor. Anatol Radziwonik ps. "Olech" - od 1945 roku komendant Obwodu AK Szczuczyn - Lida na Nowogródczyźnie. Powodem, który kazał mu trwać w konspiracji, było silne przekonanie o szybkim załamaniu się systemu sowieckiego oraz głębokie poczucie odpowiedzialności za polską ludność. Zadaniem oddziału była ochrona ludności przed terrorem sowieckim, przeciwstawianie się kolektywizacji, zwalczanie sowieckiej administracji i agentury. Działalność komendanta "Olecha" kończy się wraz z rozbiciem jego oddziału przez jednostki NKWD 12 maja 1949 roku w rejonie Raczkowszczyzny. (Z Archiwum IPN)

4. 13.30 - 14.00 - ,,ŁUPASZKA" - Film jest opowieścią o legendarnym partyzancie mjr. Zygmuncie Szendzielarzu "Łupaszce". W wojnie obronnej 1939 r. walczył w IV Pułku Ułanów. Następnie działał w konspiracji ZWZ-AK. Stworzył V Brygadę Wileńską zwaną "Szwadronem Śmierci", która walczyła w czasie II wojny światowej zarówno z okupantem niemieckim, jak i z partyzantką sowiecką. W sierpniu 1944 r. przeszedł z Okręgu Wileńskiego na Białostocczyznę. Jego V Brygada Wileńska do momentu rozwiązania w 1945 r. stoczyła ponad 80 walk z grupami operacyjnymi organów bezpieczeństwa. Założył i zorganizował wówczas VI Brygadę Wileńską. Niezwykłą postacią w Brygadzie był jego adiutant Leon Beynar, znany później pod pseudonimem "Paweł Jasienica". Major "Łupaszka", mimo rozwiązania Brygady, nie zaprzestał działalności. Przeniósł się na Pomorze, gdzie kontynuował działania zbrojne. Został aresztowany w 1948 r. na Podhalu i skazany na karę śmierci. Zamordowany 8 II 1951 r. w więzieniu w Warszawie. (Z Archiwum IPN)

5. 14.00 - 14.30 - "MŁOT" - kpt. Władysław Łukasiuk ps. "Młot" zapisał się w historii jako najwybitniejszy z dowódców VI Brygady Wileńskiej. VI Brygada Wileńska była najdłużej działającym oddziałem partyzancki po zakończeniu II wojny światowej. Zginął w czerwcu 1949 roku. VI Brygada Wileńska przetrwała pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar" do roku 1952 . (Z Archiwum IPN)

6. 14.30 - 15.00 - "HUZAR" - Film jest historią konspiracyjnej działalności legendarnego kpt. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara". Urodził się na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie, pochodził z rodziny o bardzo bogatych tradycjach patriotycznych. Był zafascynowany kawalerią, w jej szeregach walczył we wrześniu 1939 r., kończąc szlak bojowy pod Kockiem. Od listopada 1939 r. tworzył zręby konspiracji w stronach rodzinnych, początkowo w Batalionach Śmierci Strzelców Kresowych, a następnie w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Walczył z okupantem sowieckim i niemieckim, a po "wyzwoleniu" z ustrojem komunistycznym. Był dowódcą kilkudziesięcioosobowego oddziału partyzanckiego, walczącego do października 1952 r. Nie wierząc komunistom, nie skorzystał z amnestii z wiosny 1947 r. Podstępnie schwytany wraz ze swoimi partyzantami w ramach operacji "Cezary", został osądzony i stracony w białostockim więzieniu. Zamordowany 11 X 1953. (Z Archiwum IPN)

7. 15.00 - 15.30 "KRYPTONIM >ORZEŁ<" - Film opowiada historię ludzi zaangażowanych w konspirację po 1945 r. na północnym Mazowszu w ramach 16 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, występującego pod kryptonimem "Orzeł". Okręg działał od 1946 roku do połowy lat pięćdziesiątych. Pierwszym komendantem okręgu był kpt. Zbigniew Kulesza ps. "Młot". Jest to też historia Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja" , który walkę z Sowietami rozpoczął w wielu 20 lat w 1945 r.. Zginął w walce 13 IV 1951 r. (Z Archiwum IPN)

8. 15.30 - 16.15 - ,,CZY WARTO BYŁO TAK ŻYĆ" - Piękny i wzruszający film Aliny Czerniakowskiej o Stanisławie Sojczyńskim "Warszycu", założycielu i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), zbrojnej organizacji walczącej z komunistycznym terrorem w centralnej Polsce po 1945 roku. Tytuł filmu jest jednocześnie fundamentalnym pytaniem o sens walki w warunkach zniewolenia i terroru. I w tym filmie można znaleźć odpowiedź na to pytanie. Stanisław Sojczyński zginął zamordowany 19 lutego 1947 r. w więzieniu w Łodzi. Kolejni dowódcy i żołnierze KWP walczyli aż do połowy lat 50.-tych. Ostatni z nich ginęli w 1955 roku. Reż. - Alina Czerniakowska

9. 16.15 - 16.45 - ,,SNY STRACONE. SNY ODZYSKANE" - Film o rodzinie Borychowskich, okrutnie doświadczonej przez reżym komunistyczny za pomoc jaką ta rodzina udzielała żołnierzom 6. Wileńskiej Brygady AK. W obejściu ich domostwa, 30 IX 1950 r. doszło do walki pomiędzy KBW i UB a żołnierzami 6. Brygady. Czterech z nich poległo , a rodzina Borychowskich poddana została represjom za pomoc partyzantom. Czwórka nieletnich dzieci po pobycie w więzieniu została umieszczona w domach dziecka, matka - skazana na wieloletnie więzienie a ojciec - zamordowany w Warszawie w więzieniu przy ul. Rakowieckiej.Reż. - Arkadiusz Gołębiewski

10. 16.45 - 17.30 - ,,KWATERA <Ł>" - Film, po obejrzeniu którego nie można pozostać obojętnym na to, co dzieje się na warszawskich Powązkach. Dokument przedstawia prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, po ponad 60 latach od zamordowania, prace ekshumacyjne ofiar zbrodni komunistycznych, potajemnie grzebanych na terenach przy cmentarnych w latach 40./50.-tych XX wieku. Reż. Arkadiusz Gołębiewski

11. 17.30 - 17.45 - Zakońzenie I Grodziskiego Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych

WSTĘP WOLNY

Po kazdym filmie mini-konkurs z nagrodami dla dzieci i młodzieży

Więcej na stronie TuGrodzisk.pl - czytaj...

Strona główna

  • Pobierz i prześlij dalej ulotkę o Maratonie Filmowym - tutaj...

 

  • 2 III 2013 r. - I Warszawski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych - zobacz...
  • 25 V 2013 r. - II Warszawski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych - zobacz...
  • 2 III 2014 r. - III Warszawski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych - zobacz...