Wstęp do II wojny światowej

23 sierpnia 1939 r. nastąpiło podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy sowiecką Rosją i III Rzeszą, zwanego paktem Ribbentrop-Mołotow. Pakt został podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw - Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy występowali w imieniu swoich przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Oba totalitarne państwa dokonały w nim podział Europy Środkowej i Wschodniej w roku 1939. Pakt miał olbrzymie znaczenie dla obu przywódców. Hitlerowi zabezpieczał front wschodni w planowanej przez niego wojnie i atak na Polskę. Stalin zaś powiększał w ten sposób strefę wpływów komunizmu. W wyniku porozumienia, jak i późniejszych układów (28 IX 1939 r.) nastąpiło zaciśnięcie współpracy pomiędzy sojusznikami, zarówno w sferze politycznej, gospodarczej ( olbrzymie wsparcie militarne dla III Rzeszy poprzez dostawy surowców przez Rosję) jak i w zwalczaniu polskiego ruchu oporu ( współpraca między NKWD i Gestapo).

Według porozumienia z 23 sierpnia 1939 na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR zostały rozgraniczone wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.

( Z lewej: Joachim von Ribbentrop, Józef Stalin, Wiaczesław Mołotow)

 

Zobacz również:


< Powrót do strony głównej >


 

a