Bolesław Kozłowski

Bolesław Kozłowski ,,Grot'', ,,Sowa'', ,,Hanka'', ,,Marek'' , por. NSZ, kpt. NZW , syn Izydora i Stefanii z Kowalewskich. Urodził się 3 VII 1918 r. we wsi Siemień, gm. Kupiski, pow. Łomża. Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania, początkowo przeniosła się do Uśnika, następnie Janowa, pow. Wołkowysk, i ostatecznie osiadła we wsi Kałęczyn, pow. Łomża. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum w Łomży od 1936 r. kontynuował naukę w Liceum Mierniczym w Wilnie. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, które przerwał wybuch wojny. przed wojna był aktywnym działaczem harcerskim i politycznym w szeregach Stronnictwa Narodowego.

(Bolesław Kozłowski, zdjęcie przedwojenne)

Pod koniec 1939 r. lub na początku 1940 r. powrócił w rodzinne strony. Pod koniec 1941 lub na początku 1942 r. został wprowadzony do konspiracji przez swojego brata Antoniego Kozłowskiego ,,Szczerbca''-,,Białego''.

(Antoni Kozłowski, brat Bolesława, poległ 23 VI 1944 r. w walce z Niemcami)

Początkowo w szeregach ZWZ gdzie posługiwał się ps. ,,Sowa'' i pełnił funkcję dowódcy plutonu w kompanii Józefa Rydzewskiego ,,Bora''. Następnie wraz z bratem i częścią żołnierzy ZWZ przeszedł do NOW. Zmienił pseudonim na ,,Grot'' i początkowo pełnił funkcję dowódcy batalionu , a nastepnie II zastępcy komendanta Powiatu NOW Łomża krypt. ,,Łukasz''. We wrześniu 1943 r. przeszedł wraz z częścią żołnierzy NOW do NSZ. Najpierw pełnił funkcję zastepcy komendanta Powiatu NSZ XIII/9 Łomża, a po śmierci swojego brata Antoniego przejął dowództwo nad Powiatem. Działalność konspiracyjną jego rodzina przepłaciła bolesnymi stratami. Zginęło trzech braci i ojciec ,,Grota''. Po ,,wyzwoleniu'' kontynuował działalność w strukturach NSZ pełniąc dalej swoje obowiązki. Wprowadził podległy sobie Powiat NSZ w struktury NZW. W dniu 22 IX 1945 r. został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta Okręgu NZW Białystok krypt. ,,Chrobry'', a następnie równiez na stanowisko szefa wywiadu Okręg, pod ps. ,,Hanka'' , i szefa propagandy, pod ps. ,,Marek''. Jego brat Marian, ps. ,,Lech''-,,Dąbrowa'' pełnił funkcję komendanta Okręgu NZW Olsztyn ,,Bałtyk''. W dniu 21 IV 1947 r. ujawnił się w Wąsoszu, w PUBP Grajewo. Zamieszkał w Łomży. Aresztowany 21 X 1950 r. W dniu 12 II 1952r. wyrokiem WSR Białystok został skazany na 6 lat więzienia. Opuścił więzienie 25 II 1955 r. Mieszkał w Łomży. Zmarł 29 IX 1982 r.

(Bolesław Kozłowski, zdjęcie z lat 50-tych)

 

(opracowano na podstawie ,,Podziemie antykomunistyczne w łomżyńskiem i grajewskiem (1944-1957)'', Sławomir Poleszak)

Zobacz również :

  • Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) - czytaj...

< Powrót do strony głównej >

 

a