Kazimierz Lenkiewicz ,,Warmiak''

Kazimierz Lenkiewicz ,,Wiślak'', ,,Warmiak'' , sierżant NZW, syn Stefana i Eleonory z Wilimczyków. Urodził się 10 II 1924 roku w Zbójna, gm. Zbójna, pow. Ostrołeka. Jego ojciec był przedwojennym plutonowym policji państwowej, uczestnikiem wojny obronnej 1939 r. Zaginął po aresztowaniu przez NKWD w listopadzie 1939 r. Podczas służby ojca w Więcborku, w Bydgoskiem, młody Lenkiewicz ukończył 7 klas szkoły powszechnej i 2 klasy gimnazjum. Po wybuchu wojny jego rodzina powróciła do krewnych jego matki w Wykowie, gm. Lachowo. Do AK wciągnięty w 1942 r. , ps. ,,Wiślak''. Był żołnierzem oddziału por. Stanisława Olszaka ,,Szareckiego''.

Po zajęciu Wykowa przez Armię Czerwoną styczniu 1945 r. zapisał się do nowo otwartego gimnazjum w Kolnie. Niestety nie został przyjęty a powodem był być może zawód jego ojca. Latem 1945 r. wyjechał do Pisza, gdzie z kolegą założył sklep kolonialny. W maju 1946 r. powołany do odbycia słuzby w KBW. Aby jej uniknąć, wyjechał z Pisza na teren powiatu Sępólno w Bydgoskiem. Powrócił stamtąd w październiku 1946 r. i we wsi Szablaki, pow. Ostrołeka , nawiązał kontakt z Hieronimem Rogińskim ,,Rogiem'', który pełnił wtedy funkcję dowódcy batalionu, i Bronisławem Chrzanowskim ,,Orłem''-''Ostrym''. W krótkim czasie zwerbowany przez nich do NZW. Przyjął pseudonim ,,Warmiak''.

(Kazimierz Lenkiewicz ,,Warmiak'', zdjęcie z 1948 lub 1949 r. )

Początkowo jako zwykły członek oddziału ,,Roga''. Nie ujawnił się i nadal pozostał w konspiracji. W lutym 1948 r. mianowany przez Bronisława Chrzanowskiego ,,Orła''-,,Ostrego'' na stanowisko zastępcy komendanta Powiatu NZW krypt. ,,Łuków''. Aresztowany 21 VII 1949 r. podczas zakrojonej na szeroką skalę kilkudniowej operacji KBW i UB, która doprowadziła do częściowej likwidacji KP NZW ,,Łuków''. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 29 IV 1950 r. skazany na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano w dniu 2 VIII 1950 r. w Białymstoku.

(opracowano na podstawie ,,Podziemie antykomunistyczne w łomżyńskiem i grajewskiem (1944-1957)'', Sławomir Poleszak)


< Powrót do strony głównej >


 

a