1 Marca - Narodowym Dniem Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych''

5 lutego 2011 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W myśl jej postanowień 1 marca ma stać się Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" i świętem państwowym.

Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" złożył w ubiegłym roku prezydent Lech Kaczyński: w hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

W myśl jej postanowień, 1 marca ma stać się świętem państwowym obchodzonym corocznie jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", nie ma to jednak być dzień wolny od pracy. Czytaj więcej...

Niechciane słowo ,,powstanie'' - czytaj...

 

Pozostaje tylko kwestia podpisu Komorowskiego pod przyjętą uchwałą Sejmu. Wydaje się to być formalnością. Nie wierzymy jednak aby rezydent Komorowski z pełnym zaangażowaniem ,,kontynułował i wspierał tę inicjatywę śp. Prezydenta Kaczyńskiego'' . Oczywiście, podpis jego jest niezbędny, aby dzień ten stał się Świętem Żołnierzy Wyklętych ale nie widać absolutnie żadnej jego ideowej i duchowej więzi - jak pisał Mickiewicz - ,,między dawnymi i młodszymi laty'' . Działania ostatnich miesięcy, powiedzmy szczerze - hańbienie wagi i wymowy przyznawania orderów Orła Białego oraz innych odznaczeń poprzez nagradzanie miernot, moskiewskich agentów SB, piewców stalinizmu i komunizmu, sędziów skazujących ludzi za działalność w podziemu - jest jednoznacznym miernikiem wyznawanych wartości ideowych rezydenta Komorowskiego.

Warto poszukać i spójrzeć na listę odznaczanych przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Żołnierzy Wykletych , ,,Roja'', ,,Jastrzębia'',,,Roga'' , ,,Lalusia'' i wielu , wielu innych . Zwykłych, prostych żołnierzy - którzy pozostali wierni wyznawanym wartościom i złożonej przysiędze. To są dwie różne, biegunowo odmienne skale wartości .

W ,,poparciu'' rezydenta Komorowskiego widać natomiast koniunkturalność . Wyobraźmy sobie sytuację, że nie złoży podpisu pod przyjeta uchwała sejmową. Byłby to kolejny puzzel do całej układanki, i jego i PO. Rok 2011 to rok również wyborów: ta prorosyjska partia nie może sobie pozwolić na to aby ,,w Polskę'' poszedł przekaz , że oni, którzy tak mówią o patriotyźmie, odwołują się do korzeni solidarnościowych - zagłosowali przeciw uchwale. Komuniści, gdy władza sowiecka instalowała ich w Polsce , też mówili o patriotyźmie, Grunwaldzie, o Kościuszko. To bieżąca koniunkturalna próba wykorzystania zaistniałej sytuacji.

Cieszymy się jednak, że Ten dzień jest. Tyle tylko, że trzeba jego wymowę zaszczepić w świadomości społeczeństwa, szczególnie młodzieży. Spójrzcie na podręczniki do historii w szkołach średnich odnoszące się do tego okresu. Jest to dosłownie kilka zdań bez głębszego wnikania w temat.
Może znowu usłyszymy, jak wówczas gdy TW ,,Alek'' , wręczając odznaczenia Kuroniowi i Małachowskiemu mówił, że to oni pierwsi rozpoczęli walkę z komunizmem......

Stowarzyszenie ,,Solidarność Walcząca Oddział Warszawa'', 8 lutego 2011 r.

O żolnierzach niezłomnych, o powstaniu antykomunistycznym, obecnym patriotyźmie, nowym święcie 1 Marca w kontekście braku dalszych działań likwidujących pozostałości komunistycznej agentury - opowiadają dr Bohdan Szucki ps. Artur, żołnierz NSZ i honorowy Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Rafał Dobrowolski, Prezes lubelskiego Okręgu ZŻ NSZ. - obejrzyj tutaj...


 

Strona główna