Ludzie z "Armenii" zaczynają mówić

Szcególne pamiątki z lat 80.-tych

"RMG": Jeden z ręcznych miotaczy gazowych, które znajdowały się w wyposażeniu Grupy.


"Krzyż - 1", "Krzyż - 2", "Krzyż - 3":

Na ob. placu Marszałka J. Piłsudskiego, w miejscu, w którym Jan Paweł II odprawił mszę św. w czasie swojej pierwszej pielgrzymki w 1979 r., znajdował się dużych rozmiarów pamiątkowy krzyż, układany z zawsze świeżych kwiatów.
W stanie wojennym owo miejsce stało się szczególnym punktem oporu. Krzyż bowiem, w dzień był otoczony wianuszkiem modlących się kobiet, które upamiętniając ofiary grudnia 1981 r. - w tym dziewięciu zabitych górników z kopalni "Wujek" - ustawiały przy nim płonące znicze, ryzykownie układały kawałki węgla lub dziewięć drewnianych krzyżyków. Robiły to na oczach tajniaków, którzy nieustannie kontrolowali sytuację, obserwowali i represjonowali osoby najbardziej aktywne. Nocą ubecy usuwali wszelkie pozostawione tam symbole zbrodni oraz przynoszone przez ludzi kartki-klepsydry. Mimo tego, każdego następnego dnia symbole pojawiały się na nowo, nocą znikały i . tak w kółko. Wobec uporczywego usuwania krzyżyków, wiosną 1982 r. kobiety zakupiły dziewięć kolejnych i wieczorami zaczęły zabierać je ze sobą - kładły je następnego dnia rano. Trwało to do czasu, aż SB usunęło cały kwietny Krzyż Papieski i zabroniło ludziom gromadzenia się na placu.
Na fotografii: jeden z dziewięciu ostatnich krzyżyków górniczych, który leżał przy kwietnym krzyżu co najmniej dwukrotnie - świadczą o tym umieszczone na jego odwrocie, dziś ledwo widoczne daty: 13 czerwca 1982 i 16 czerwca 1982.

 

Biało-czerwona flaga zdjęta ze ściany jednej z kamienic przy ul. Piwnej w czasie demonstracji 3 maja 1982 r. Przyniesiona do domu, stała się swoistym notatnikiem: widnieją na niej daty i miejsca niektórych warszawskich demonstracji, w czasie których ludzie z Grupy przeżyli największe emocje oraz kilku akcji ulicznych, które kosztowały znacznie więcej wysiłku niż inne. Po kilkudziesięciu latach, część napisów daje się odczytać z dużą trudnością.


- 31 sierpnia 1982 r. Grupie udało się wciągając w zasadzkę i doprowadzić do zderzenia dwóch samochodów ZOMO na ul. Mostowej, w tym UAZ-a z wyrzutnią granatów.
Na foto: fragmenty rozbitych reflektorów zabrane z ulicy następnego dnia - na pamiątkę.


 

 

Powrót do strony głównej


LUDZIE Z ,,ARMENII''


1 maja 1982

3 maja 1982

31 sierpnia 1982

Ulotki 1981-1982

Ulotki 1982

Ulotki 1982/1983

Ulotki 1983

Ulotki antykolaboracyjne

Krzyże

Jan Paweł II - 1983

Pamiątki

Prowokacja

Nobel