Ludzie z "Armenii" zaczynają mówić

Ulotki 1981 - 1982

 

A) Kartka z kalendarza z 13 grudnia 1981 r. z adnotacją "Czarnego": "Wojna!!! Aresztowania, represje. Uciekaliśmy przed milicją".

B-C) Odciski stempli - "gapy" i Polski Walczącej - wykonanych przez "Czarnego" i "Witolda" do znaczenia obwieszczeń WRON-y.

1 - 2) Pierwsze rozpaczliwe informacje "S" o wprowadzeniu stanu wojennego. Zostały wykonane na maszynach do pisania; pobrane w jeszcze niezaatakowanym biurze NZS przy ul. Szpitalnej były rozklejane w ciągu dnia przez "Czarnego" i "Witolda" na murach śródmiejskich kamienic.

3) Powielana na cienkiej bibułce informacja pt. "Co Robić?" z 16 grudnia 1981 r., sygnowana przez W. Kulerskiego i Zb. Janasa.

4) Wiadomości dnia z 17 grudnia 1981 r. (bibuła).

5) "Podstawowe Zasady Oporu" z 21 grudnia 1981 r. sygnowane przez Związek Oporu Solidarność z Rybnika i Katowic. Dotarły do Warszawy w końcu grudnia, były powielane na maszynach do pisania w setkach sztuk przez Annę i Bogdana Rowińskich z Konstancina (bibuła).6) Grudniowa "Sztuka Konspiracji".

7) "Zasady Życia i Działania w Stanie Wojennym"; powielane na bibułach przez A. i B. Rowińskich.

8) Grudniowe zalecenia postawy obywatelskiej.

9) Informacje Solidarności z 5 stycznia 1982 r. (powielane na bibułach - A. i B. Rowińscy).

10-11) Wiadomości dnia Nr 10 z 11 stycznia 1982 r.

12-13) Informacja Solidarności Region Mazowsze Nr 22 z 5 lutego 1982 r.

14-15) Pierwsze ulotki-plakaciki wykonane na cienkich bibułach.

16) Plakat formatu A-4 z lutego 1982 r.

17) Masowo rozpowszechniany w początkach stan u wojennego utwór poetycki pt. "Bluzg".


Publikowane materiały ilustracyjne stanowią
część jedynego w swoim rodzaju
archiwum Grupy Specjalnej "Armenia".
Przechowywane są w nim setki ulotek, plakatów i innych druków
oraz tysiące egzemplarzy prasy podziemnej różnych tytułów -
wyłącznie tych, które Grupa otrzymywała do kolportowania,
lub które drukowała w latach stanu wojennego.
Fotografie stanowią zbiór najczęściej NN autorów.

 

 

Powrót do strony głównej


LUDZIE Z ,,ARMENII''


1 maja 1982

3 maja 1982

31 sierpnia 1982

Ulotki 1981-1982

Ulotki 1982

Ulotki 1982/1983

Ulotki 1983

Ulotki antykolaboracyjne

Krzyże

Jan Paweł II - 1983

Pamiątki

Prowokacja

Nobel