Maria Borowska , ur.5 VI 1939 w m. Stanimierz k. Lwowa.

Ukończyła Szkołę Podstawową w m. Rudzice k. Zgorzelca (1953). 1955-1968 pracownik Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Milana" w Siekierczynie k. Lubania, 1968-1974 gospodarstwa rolnego w m. Rudzica, 1975-1989 Spółdzielni Pracy "Włókniarz" w Warszawie. 1982-1989 kolporter hurtowy pism niezależnych min. "Tygodnik Wojenny" (1982-1985), "CDN - Głos Wolnego Robotnika" (1982-1989), "Tygodnik Mazowsze" (1982-1989), książek Wydawnictwa NOWA, Krąg, CDN; dostawca wydawnictw do Krakowa, Wrocławia i Zgorzelca. 1982 - 1989 współpracownik Grup Oporu "Solidarni": odpowiedzialna za przygotowanie transparentów, introligator w Oficynie Wydawniczej "Rytm". 1982-1989 współpracownik parafii św. S. Kostki w Warszawie; przygotowuje dekoracje do Mszy św. za Ojczyznę, udziela pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. 1987-1989 członek warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej i Polskiej Partii Niepodległościowej; udostępniała mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk wydawnictw niezależnych. 1989-1992 pracownik zakładu krawieckiego w Łomiankach. Od 1992 na emeryturze. Mama Elżbiety Guzowskiej.

 

12 grudnia 2015 r., o godz. 16:30, w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, w związku z obchodami 34.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, Prezes IPN wręczył odznaczenia państwowe działaczom opozycji antykomunistycznej. Maria Borowska odznaczona został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2019 r. odznaczona została Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości:

Uroczystość wręczenia medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Od lewej: Maria Borowska, Elżbieta Guzowska, Tomasz Szostek, Bolesław Guzowski.

 

a