Andrzej Jaworski , ur. 4 II 1961 w Radomiu

W latach 1982-1989 współpracownik Wydawnictwa Społecznego KOS; 1982-1990 kolporter, drukarz pism niezależnych min. "Tygodnik Wojenny", "KOS", "Tu i Teraz", "Wielka Gra", "Okienko", "Zeszyty Edukacji Narodowej", "Alternatywa". 8 III 1984-28 VII 1984 aresztowany w Warszawie podczas druku wydawnictw niezaleznych, przewieziony i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Radomiu; zwolniony na skutek amnestii. W 1984 skreślony z listy studentów SGGW . 1984-1987 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; wielokrotne poddany rewizjom. 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie.1988-1990 działacz warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej, współpracownik Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności". 1990-1992 członek Partii Wolności.Autor opracowań "Katalog Znaczków 1985", "Katalog znaczków 1986" ( wyd. Towarzystwo Poczty Podziemnej, Warszawa 2000-2001).

 

a