Paweł Kołkiewicz , ur. 29 XII 1966 r. w Opocznie.

Ukończył LO im. S. Żeromskiego w Opocznie (1985). Od 1983 związany z działalnością niezależną w Opocznie. Tuż przed maturą w 1985 r. przesłuchiwany przez ppłk. Stefana Łacha, zastępcę szefa SB w Opocznie na skutek donosu. W latach 1985 - 1992 student Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Od 1985 związany z MKK ''Wola'' zajmował się kolportażem pism podziemnych m.in.: ''Wola'', ''PWA'', ''BAZA'', ''CDN'', ''Tygodnik Mazowsze'', ''KOS'', książek m.in. wydawnictw ''Nowa'', ''Krąg'', ''Rytm'', ''Most'', ''Przedświt'' oraz pism studenckich ''Miś'', ''Grizzly'', ''CIA'' , ''Kurier Akademicki''.

Od 1986 r. członek oddziału warszawskiego ''Solidarności Walczącej'' powstałej z grupy ''Alternatywa''. Zajmował się kolportażem pism wrocławskiej SW i warszawskiej SW (''Wolny Strzelec'', ''Alternatywa'', "Solidarność Walcząca"), brał udział w akcjach Grup Wykonawczych SW, ulotkowych, druku i w pracach redakcyjnych pism SW.

Od wiosny 1987 zaprzysiężony członek ''Solidarności Walczącej''. W pokoju akademika ,,Bratniak'' przy ul. Grójeckiej 39 , w którym mieszkał, często odbywały się spotkania warszawskiego oddziału SW. Pokój w Bratniaku był swoistym ,,punktem kolportażu''. Docierała tu i przekazywana dalej była prasa podziemna, oprócz Warszawy, z Wrocława, Łodzi, Poznania, Krakowa, Gdańska.

W 1988 r. uległ poważnemu wypadkowi (uderzony przez samochód, z otrzymanych dokumentów z MO w Warszawie wynikało, że prowadzącym samochów był obywatel niemiecki), po pobycie w szpitalu , w trakcie rekonwalescencji pisał artykuły do prasy SW. Ukończył studia w 1992 r., w 2001 r. studia podyplomowe MBA, pracował w różnych firmach w kilku miastach na terenie Polski oraz zagranicą.

Od 2009 przedstawiciel Stowarzyszenia "Solidarność Walcząca Oddział Warszawa"; popularyzator historii Polski, organizator spotkań i prezentacji poświęconych przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych, autor publikacji historycznych zamieszczanych na portalach internetowych. Od 2011 r. przewodniczący Powiatowego Klubu Historyczno-Dziennikarskiego w Grodzisku Mazowieckim, współorganizator powiatowych Konkursów Historycznych Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych dla młodzieży powiatu grodziskiego (I. edycja - rok 2011/2012, a ostatnia z dotychczas zakończonych, VII edycja - rok 2017/2018). Od roku 2013 inicjator i organizator Warszawskiego Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych.

12 grudnia 2009 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Odznaczenie zostało wręczone podczas wieczornicy ''Nasza Wolność''w przedzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Zobacz tutaj...

W dniu 26 maja 2012 r., w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Marszałkowskiej 21/25 ("Przystanek Historia") odbyła się konferencja pt. ''Solidarność Walcząca w Polsce Centralnej" poświęcona 30. rocznicy powstania Solidarności Walczącej we Wrocławiu w 1982 r. . W trakcie spotkania Paweł Kołkiewicz, działacz Solidarności Walczącej Oddział Warszawa (obecny członek naszego Stowarzyszenia), wywodzący się z grupy Alternatywa został odzaczony Krzyżem Solidarności Walczącej. Krzyż SW wręczał Kornel Morawiecki oraz Andrzej Kołodziej. Więcej informacji o spotkaniu - tutaj...

W sierpniu 2016 r. uzyskał status działacza opozycji antykomunistycznej przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W maju 2018 r. - za bieżącą działalność społeczną i narodową, za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, został odznaczony medalem "Pro Patria" przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Od marca 2018 r. pełni społecznie funkcję członka Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, przy wojewodzie warszawskim. Nominację wręczył wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera (na zdjęciu w środku).

5 kwietnia 2019 r. podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski i Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wręczyli Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medalem tym odznaczony został m.in. Paweł Kołkiewicz. Czytaj więcej...

(Paweł Kołkiewicz - pierwszy z prawej strony)

W październiku 2020 r., za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL, został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wywiad...

 

TV-Trwam reportaż - zobacz...

 

 


a