PLAN POBYTU POLAKÓW Z BIAŁORUSI W POLSCE

Temat projektu: ŚLADAMI BITEW PARTYZANCKICH II WOJNY ŚWIATOWEJ -. Przyjazd do Polski kombatantów AK z terenu Białorusi.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem zadania jest wspieranie działalności Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy AK na Białorusi i łączność kombatantów z Polską a zwłaszcza z młodym pokoleniem. Zapraszamy grupę kombatantów AK z Białorusi do Polski, aby jeżdżąc szlakiem bitew partyzanckich mogli oni oddać hołd żołnierzom - swoim kolegom. Chcemy taki popyt wykorzystać do integracji tego środowiska z polską młodzieżą. W różnych częściach Polski grupie będzie towarzyszyła lokalna społeczność, głównie uczniowie szkół i studenci. Zadanie będzie na każdym etapie dokumentowane (operator kamery, fotograf) a następnie w formie wystawy przedstawiane w przestrzeni internetowej i na specjalnych lekcjach historii we wrocławskich szkołach średnich. Wybrane miejsca są związane z "kresowymi partyzantami" - są to pola bitew V i VI Brygady Wileńskiej AK oraz szlak bojowy żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej.

Dodatkowym elementem pobytu w Białymstoku i w Warszawie będą spotkania kombatantów z darczyńcami paczek świątecznych, które to paczki są zbierane w okresie świąt i przekazywane kombatantom AK z Białorusi za pośrednictwem naszego stowarzyszenie. Wiele osób i środowisk z terenu Białegostoku i Warszawy oraz okolic brało udział w tej akcji i im chcemy razem z kombatantami bezpośrednio podziękować podczas organizowanych spotkań.

OPIS GRUPY GOŚCI :

Do Polski w dniach 21-27.05.2011 przyjeżdża na zaproszenie Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN grupa 42 Polaków z terenu Białorusi. W jej składzie będzie uczestniczyć 17 kombatantów AK, jednocześnie byłych Łagierników oraz członkowie ich rodzin, rodzin pozostałych na Białorusi kombatantów a także polscy działacze pochodzący z terenu grodzieńskiego i lidzkiego.

KOORDYNATOR PROJEKTU
ILONA GOSIEWSKA
PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
ODRA-NIEMEN
Tel. 607440176
e-mail: i.gosiewska@odraniemen.org

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Odra-Niemen - tutaj...


  • Za linią ,,Curzona'' - walka o Kresy , o zołnierzach AK i oddziałów poakowskich walczących za linią Curzona - czytaj...
  • Paczka na Boże Narodzenie dla Żołnierzy AK na Białorusi - sprawozdanie z akcji grudzień 2010/styczeń 2011 - tutaj...
  • Paczka na Wielkanoc dla Żołnierzy AK na Białorusi - tutaj...

Powrót do strony głównej Stowarzyszenia

Powrót do strony głównej

23 maja - spotkanie z młodzieżą z LO im. Batalionu ,,Parasol'' - fotorelacja...

zobacz więcej...

23 maja - spotkanie z Kombatantami AK i innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego z Warszawy - fotorelacja...

zobacz więcej...

25 maja- wizyta Kombatantów AK z Białorusi na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy AK "Grupy Kampinos " w Budach Zosinych - fotorelacja...

zobacz więcej...