W 1986 roku utworzyliśmy warszawski oddział Solidarności Walczącej.

Dlaczego?

Aby zwyciężyć.
Aby obronić najsłabszych i tych, którzy cierpią nędzę, głód i więzienie.
Aby nie dać się zniewolić.
Aby być wiernym tradycji Ojców i Dziadów: >Za Waszą i naszą wolność<.
Aby pokazać światu, iż złu i przemocy można i trzeba się przeciwstawić.
Aby nie zatracać się w biernym oporze, lecz wspomagać go czynem.
Aby doprowadzić do sprawiedliwej społecznej ugody.
Aby dać świadectwo naszej godności.
Aby żyć.

jak Wolni ludzie, w niepodległej i solidarnej Polsce.

Po 1990 r. różnie potoczyły się losy każdego z nas. Nasze drogi się rozeszły, jak w 'Naszej klasie' Jacka Kaczmarskiego, ale dziś ponownie staramy się być znowu razem.

Aby dać świadectwo naszej godności.
Aby dać świadectwo prawdy o tamtych latach.
Aby przekazywać młodemu pokoleniu wartości, o które wówczas głośno się upominaliśmy.
Aby nie zatracać się w dzisiejszym, konsumpcyjnym świecie, ale żyć dla innych.
Aby przypominać młodemu pokoleniu o naszych korzeniach, naszej historii, naszej tradycji.
Aby dać świadectwo, że - gdziekolwiek dziś los nas rzucił - jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

dlatego 29 maja 2009 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o zarejestrowanie Stowarzyszenia ,,Solidarność Walcząca - Oddział Warszawa''. 13 lipca 2009 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich wydał decyzję o zarejestrowaniu Stowarzyszenia, które zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń pod pozycją nr 868.

Celem stowarzyszenia jest:

 • propagowanie i rozwijanie idei wolnego i solidarnego społeczeństwa leżącej u podstaw programu Solidarności Walczącej,
 • wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu,
 • pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii i dokonań Solidarności Walczącej oraz innych organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1939-1990,
 • gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności SW i innych organizacji niepodległościowych.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 • Organizowanie uroczystości upamiętniających działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w szczególności Solidarności Walczącej,
 • Przeprowadzanie akcji informacyjnych poprzez wydawanie i rozprowadzanie materiałów, druków i wydawnictw na temat działań opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1939-1990,
 • Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku łamania przez instytucje zasad wolności i demokracji w życiu publicznym,
 • Organizowanie spotkań i dyskusji członków, współpracowników i sympatyków Solidarności Walczącej oraz innych organizacji i ruchów antykomunistycznych i niepodległościowych,
 • Informowanie instytucji i organów prawodawczych o problemach tak Stowarzyszenia, jak też środowisk społecznych, na rzecz których Stowarzyszenie działa,
 • Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii i dokonań Solidarności Walczącej oraz innych organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1939-1990,
 • Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności SW i innych organizacji niepodległościowych.

Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca - Oddział Warszawa"

 

**************************

W sprawach Stowarzyszenia proszę o kontakt na podane poniżej numery telefonów:

 • Paweł Kołkiewicz - tel. +48 511 161 726

lub na adres mailowy : solidarni.sw@wp.pl

Przedstawicielem naszego Stowarzyszenia w Niemczech i Holandii jest Kazimierz Michalczyk. Jest upoważniony do podejmowania działań i rozmów w imieniu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Oddział Warszawa.

 

Powrót do strony głównej