ROK 2011 - ''przywracamy pamięć'' o Żołnierzach Wyklętych

Nie umarł, kto żyje w sercach tych , którzy pozostali ...

Dla żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego II wojna światowa nie zakończyła się z chwilą pokonania Niemiec w 1945 roku. Ziemie polskie zajmowała wówczas armia sowiecka. Jednak wbrew utartym w PRL sloganom, nie niosła ona Polakom ani wolności, ani pokoju, ani sprawiedliwości społecznej. Wykorzystując bagnety czerwonoarmistów, Kreml chciał zainstalować w Polsce komunistyczną władzę, całkowicie podległą moskiewskiej centrali. Gdy Europa świętowała zwycięstwo nad Hitlerem, w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku, żołnierze podziemia dowodzeni przez mjr. Jana Tabortowskiego ps. "Bruzda" (czytaj tutaj...) atakowali Grajewo, by uwolnić z rąk komunistów aresztowanych polskich patriotów (czytaj tutaj...). Dzień wcześniej, 7 maja 1945 r. oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej (czytaj tutaj...) pod dowództwem mjr Franciszka Przysiężniaka ps. ,,Ojciec Jan'' stoczyły we wsi Kuryłówka największą bitwę z oddziałami NKWD (czytaj tutaj...), które na ''wyzwolonych'' przez Armię Czerwoną terenach zwalczały polskie podziemie niepodległościowe. Właśnie wyniszczenie polskich patriotów, w tym przede wszystkim żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych, było pierwszym i podstawowym celem komunistów. Stosowany przez nich terror, skrytobójcze morderstwa, więzienia, tortury i zsyłki na Wschód miały złamać naród, odebrać wolę walki.

1 marca 1951 r. , 60 lat temu , zamordowano w więzieniu mokotowskim w Warszawie, strzałem w tył głowy, członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość'' (czytaj tutaj...). Stanowili oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej organizacji kontynuującej od 1945 r. tradycję AK i walkę z nowym okupantem. Przeszli wyjątkowo barbarzyńskie śledztwo. Prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński w momencie śmierci był półgłuchym kaleką, jeden z jego towarzyszy w wyniku tortur postradał zmysły, inny był tak bity, że nigdy nie zabliźniły mu się wojenne rany. Począwszy od godz. 20.00, w odstępach 5 - 10. minutowych, strzałem w tył głowy , zamordowano w piwnicach więzienia siedmiu członków Kierownictwa IV Zarządu WiN (czytaj tutaj...)

W bieżącym roku, przypada również 60. rocznica wykonania wyroków śmierci na żołnierzach Komendy 23 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (styczeń 1951 r.) - czytaj tutaj... , V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. ,,Łupaszka'' (luty 1951 r.) - czytaj tutaj.... , śmierci Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. ,,Rój'' , dowódcy 16 Okręgu NZW ,,Mazowsze'' (kwiecień 1951 r.) - czytaj tutaj... , śmierci partyzantów oddziału Jana Kmiołka ps. ,,Wir'' (wrzesień 1951 r.) - czytaj tutaj... , śmierci Edwarda Taraszkiewicza ps. ,,Żelazny'' - dowódcy ostatniego oddziału WiN na Polesiu Lubelskim (październik 1951 r.) - czytaj tutaj... . Był to czas, kiedy ginęli mordowani zarówno w więzieniach jak i walcząc w oddziałach partyzanckich.

Środowiska kombatantów i organizacji niepodległościowych wielokrotnie postulowały o ustanowienie 1 marca Dniem Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Przy wsparciu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem śp. Janusza Kurtyki - ta inicjatywa miała duże szanse powodzenia. Niestety, tragedia pod Smoleńskiem odebrała nam ludzi dla których pamięć o tych wszystkich, którzy walczyli z komunistycznym zniewoleniem o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, była jednym z priorytetów ich działalności. Lech Kaczyński , podczas jednej z uroczystości wręczania odznaczeń żołnierzom podziemia niepodległościowego , 11 listopada 2007 r. , powiedział:

,, My dzisiaj dokonaliśmy aktu, który jest aktem kontynuacji - kontynuacji polityki, którą podjąłem przed dwoma laty. To jest przywracanie pamięci, to jest oddawanie honoru tym, którzy walczyli w tym, co nazywam pierwszą - czyli w czasie II wojny światowej - drugą - czyli przede wszystkim w pierwszych latach po tej wojnie - i w końcu trzecią - od roku 1976 aż po zwycięstwo w roku 1989 - konspiracją. [...] Będziemy kontynuować politykę pamięci, politykę budowania prawdziwych autorytetów [...] Dziś wśród tych, którzy zostali odznaczeni najwyższymi odznaczeniami, jest wielu "żołnierzy wyklętych" - żołnierzy drugiej konspiracji. Tych, którzy w warunkach beznadziejnych toczyli walkę po roku 1945, często po lata 50. Byli oni zapomniani w sposób szczególny, dlatego też musimy dziś na nich skupić uwagę szczególnie, także i dlatego, że pierwsze lata III Rzeczypospolitej także dziwnie omijały ten okres. Omijały w imię niesłusznych interesów, pojednania z tymi, którzy w tamtych czasach walczyli, często aktywnie, po drugiej stronie. Pojednanie narodowe jest rzeczą słuszną, ale musi być oparte o sprawiedliwość, o sprawiedliwe wymierzenie tego, kto ma zasługi a kto ma winy, za które co najmniej powinien przeprosić, jeśli nie odpokutować. Ten okres się skończył i zapewniam - dopóki będę Prezydentem tego państwa, to będę ze swoich uprawnień do przywracania pamięci korzystał [...].''

Dziś już nie ma między nami Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest natomiast Bronisław Komorowski, który wręcza odznaczenia państwowe moskiewskim agentom Służby Bezpieczeństwa (SB). Order Orła Białego przyznawany jest miernotom, dla których słowo Niepodległość kojarzyło się zawsze co najwyżej z kawałkiem czerwonego sukna, które należy w jak największym strzępie oderwać dla siebie ze stołu towarzyszy.

Żołnierze Antykomunistycznego Powstania szli do boju o Niepodległą pod szyldami różnych organizacji konspiracyjnych. Były to: Armia Krajowa, Delegatura Sił Zbrojnych, AKO, ROAK, Narodowe Siły Zbrojne, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Konspiracyjne Wojsko Polskie jak i inne. Jednak cel żołnierzy Niepodległej był jeden i wspólny. Dać świadectwo, że Polacy chcą Wolności i Niepodległości.

Wojna z sowieckim okupantem i rodzimymi kolaborantami - określana coraz częściej przez historyków jako Powstanie Antykomunistyczne - prowadzona była w szczególnie ciężkich warunkach. Przy pełnej obojętności świata i cynicznym milczeniu byłych sojuszników, tysiące chłopców i dziewcząt z polskich miast i wiosek podjęło walkę z całą machiną sowieckiego imperium. Walczyli z Armią Czerwoną i NKWD, z milicją, agentami Urzędu Bezpieczeństwa i oddziałami wojska zwanego ludowym. Walczyli o wolność, honor, a potem już tylko o przetrwanie. Symboliczny koniec epopei ,,Żołnierzy Wyklętych'' wiąże się ze śmiercią Józefa Franczaka ps. ,,Lalek'', ,,Laluś'', zabitego podczas walki 21 X 1963 r. z grupą Służby Bezpieczeństwa i ZOMO we wsi Majdan Kozic Górnych na Lubelszczyźnie - czytaj tutaj... . Ostatniemu partyzantowi odrąbano głowę. Ostatni żołnierze Polski Niepodległej opuszczali więzienia na początku lat 70. XX wieku. Dziś żyje już niewielu z nich, powoli odchodzą. Pamiętajmy o Nich i o Ich ofierze.

Rok 2011 - rokiem ,,przywracania pamięci''

Dlatego też, w bieżącym 2011 roku, kierując się przesłaniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego , jako Stowarzyszenie postanowiliśmy ,,przywracać pamięć'' o tych , którzy walczyli o Polskę Wolną i Niepodległą. Będziemy podejmowali szereg działań, których celem będzie ukazywanie, szczególnie młodemu pokoleniu, wzorów godnych naśladowania w osobach tych, którzy na przekór zwątpieniu, beznadziejnej sytuacji politycznej tamtych lat pozostali wierni złożonej żołnierskiej przysiędze: ,,W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary życia mego [...]'' .

*****************

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, na której będziemy cyklicznie przedstawiać podejmowane przez nasze Stowarzyszenie działania zmierzające do przypominania Polakom o tych, którzy swoje najlepsze lata poświęcili Polsce, a odpłacano im przez dziesiątki lat śmiercią, więzieniem, zapomnieniem czy wzgardą , nawet po 1989 r.

Apelujemy i prosimy o pobieranie z naszej strony, udostępnianych w formacie Acrobar Reader - pdf , comiesięcznych wydań ,,Alternatywy'' , która w roku 2011 będzie poświęcona tematyce Żołnierzy Wyklętych i rozsyłanie ich do swoich przyjaciół, znajomych, najbliższych - tak, aby prawda o Nich nigdy w naszych sercach nie umarła...

Zapraszamy do odwiedzania innych serwisów internetowych poświęconych tematyce Żołnierzy Wyklętych , w szczególności strony Fundacji ,,Pamiętamy'' która wnosi olbrzymi wkład w kultywowanie pamięci o Żołnierzach jak i strony poświęconej w całości Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego - Podziemie Zbrojne.

Stowarzyszenie ,,Solidarność Walcząca Oddział Warszawa'', styczeń 2011 r.


Przygotowywane przez nas co miesięczne wydania ,,Alternatywy'' w znakomitej wiekszości tworzymy korzystając z materiałów zawartych w wydanych przez IPN książkach i opracowanich poświęconych Żołnierzom Wyklętym: ,,Atlas polskiego podziemia niepodległościowego'' (praca zbiorowa) , Sławomir Poleszak ''Podziemie antykomunistyczne w łomżyńskiem i grajewskiem 1944-1957'', biuletynów IPN a także ,,Żołnierze Wyklęci - Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku.'' - albumu i praca zbiorowa: Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Jacek Pawłowicz, Grzegorz Wąsowski, Jerzy Węgierski, Leszek Żebrowski . Korzystamy również z dodatków do prasy przygotowywanych we współpracy z IPN - zobacz tutaj... oraz 8-tomowego cyklu wydawniczego Rzeczypospolitej ,,Żołnierze Wykleci 1944 - 1963''.

Nr lipcowy przygotowano z wykorzystaniem materiałów zawartych w albumie ,,Żołnierze Wyklęci'' wydanym przez Oficynę Wydawniczą Volumen oraz Ligę Republikańską. Wykorzystano materiały zamieszczone na portalu Podziemie Zbrojne, w tym artykuł Grzegorza Wąsowskiego z Fundacji Pamiętamy pt. ,,O NIENAKRĘCONYM ODCINKU SERIALU "CZTEREJ PANCERNI I PIES" ORAZ DWÓCH FILMACH ANDRZEJA WAJDY, CZYLI ZDAŃ KILKA NA TEMAT PEERELOWSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ''.

 

Październik 2011 - pobierz plik - 4 000 sztuk

O ks. Jerzym Popiełuszko, Ostatnich Żołnierzach Polski Podziemnej, którzy jeszcze na początku lat 70.tych przebywali w komunistycznych więzieniach, o braciach Kowalczykach i wymazywanej z naszej pamieci wielkiej chwale oręża polskiego - Hołdzie ruskim - w październikowym numerze

 • Alternatywa dla Grupy AK ,,Kampinos''
 • Łomianki, Milanówek, Błonie, Grodzisk Mazowiecki,
 • Warszawa,
 • Sosnowiec i inne miejscowości na Śląsku
 • Wybrzeże (wydanie pomorskie)

 

Wrzesień 2011 - pobierz plik - 10 000 sztuk

9 października 2011 r.

Chcemy Polski bez skorumpowanych polityków, złodziejstwa, oszustw, afer, nepotyzmu, rozkradania majątku narodowego, wyprzedaży polskich firm, niszczenia armii.
Chcemy Polski bez ustaw rządowych legalizujących strzelanie do dzieci, kobiet w ciąży, każdego z nas.
Chcemy Polski bez morderstw,tajemniczych samobójstw, bicia ludzi domagających się respektowania praw obywatelskich, podsłuchów, wyrzucania z pracy za poglądy niezgodne z linią partii.
Chcemy Polski która nie nagradza orderami miernoty sławiące komunizm, hołubiących ,,ludzi honoru'', sowieckich agentów SB i tych, którzy wyszydzają naszą Ojczyznę.
Chcemy Polski bez ,,Zbycha'' , ,,Mira'' , ,,Rycha'' .
Chcemy Polski bez Donalda Tuska.

Nakład 10 000 sztuk, format A3

 • Alternatywa dla Grupy AK ,,Kampinos''
 • Łomianki, Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Dziekanów Leśny, Buraków
 • Milanówek, Nadarzyn, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków
 • Warszawa,
 • Wrocław,
 • Sosnowiec
 • Amsterdam, Paryż
 • Tychy
 • Białystok
 • Wybrzeże (wydanie pomorskie)

 

Sierpień 2011 - pobierz plik - 5000 sztuk

Sierpień. Miesiąc szczególny w naszej historii. Bieżące wydanie poświęcone jest Powstaniu Warszawskiemu, naszym ,,Żołnierzom Wyklętym', ,,Ince'' , ,,Bojarowi''. Szli i wołali ,,Polska, Polska'' , walczyli i ginęli za Nią. ,,Czy warto było za taki kraj oddawać życie'' ...

Zapraszamy do zapoznania się również z artykułem ,,Polska to szczęście czy nienormalność i mit'' - czym jest Polska dla dzisiejszych rządzących i postkomunistycznych mediów. Bieżące wydanie przygotowaliśmy również do bezpłatnego rozprowadzania wśród mieszkańców Warszawy (i nie tylko) - format A3, nakład 5000 sztuk.

 • ,,Alternatywa'' dla Grupy AK ,,Kampinos''
 • ,,Alternatywa'' na bieżąco pod namiotem Solidarnych 2010 rozdawana mieszkańcom i przybyłym gościom
 • 1000 szt. rozprowadzone wśród mieszkańców podwarszawskich Łomianek (razem z nowo powstałym pisemem PiS Łomianki - Nasze Wiadomości, Sierpień 2011 r., 3,4 Mb - które w nakładzie 5000 egzemplarzy zostało wydrukowane i rozprowadzone wśród mieszkańców Łomianek)
 • ,,Alternatywa'' w Białymstoku !
 • ,,Alternatywa'' podczas uroczystości porannych i wieczornych w 16. miesięcy po katastrofie smoleńskiej - tutaj...
 • Dla uczestników III Rajdu Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK, mieszkańców terenów przez które będą maszerowały drużyny, tych którzy przybędą na spotkania i uroczystą Mszę Św. w niedzielę 28 sierpnia - przygotowaliśmy 1000 szt. Alternatywy, którą przekazaliśmy organizatorom III Rajdu.

 

 

Lipiec 2011 - pobierz plik - 4000 sztuk

Nr lipcowy ,,Alternatywy''. Kontynuujemy cykl poświęcony ,,przywracaniu pamięci'' o ''Żołnierzach Wyklętych''. Dodatkowo, w rocznicę zainstalowania sowieckiej agentury w Polsce, 22 VII 1944r., piszemy o czerwonej propagandzie, która w latach PRL i po 1989 r. zmierzała do wymazania ze świadomości narodowej Polaków naszych bohaterów Powstania Antykomunistycznego. Bieżące wydanie przygotowaliśmy również do bezpłatnego rozprowadzania wśród mieszkańców Warszawy (i nie tylko) - format A3, nakład 4000 sztuk.

 

Czerwiec 2011 - pobierz plik - 4000 sztuk

Nr czerwcowy ,,Alternatywy''. Kontynuujemy cykl poświęcony ,,przywracaniu pamięci'' o ''Żołnierzach Wyklętych''. Dodatkowo w bieżącym numerze: 4 czerwca 1989 r. - wybory ,,okrągłego stołu'', czyli jak agentura dogadała się z oficerami prowadzącymi. Bieżące wydanie przygotowaliśmy również do bezpłatnego rozprowadzania wśród mieszkańców Warszawy (i nie tylko) - format A3, nakład 4000 sztuk.

 • Kilkaset sztuk rozdane podczas spotkania poświęconego Żołnierzom Wyklętym w Łomiankach w dniu 27 VI 2011 r. - zobacz...
 • ,,Alternatywa'' na Krakowskim Przedmieściu, dla Solidarnych 2010- jest na bieżąco rozdawana przechodniom
 • ,,Alternatywa'' dla Grupy AK ,,Kampinos''
 • Dla dziennikarzy podczas zebrania SDP w Warszawie 4 VI 2011 r.
 • ,,Alternatywa'' na spotkaniu w Błoniu poświęconym ,,Żołnierzom Wyklętym'' (przygotowaliśmy kilkaset sztuk ,,Alternatywy'' wydanie marcowe, kwietniowe, majowe i czerwcowe przekazując je bezpośrednio przybyłym gościom)
 • ,,Alternatywa'' 10 czerwca - 14 miesięcy po tragedii pod Smoleńskiem dla uczestników Marszu Pamięci w Warszawie

 

Maj 2011 - pobierz plik - 4600 sztuk

W bieżącym wydaniu wyrażamy poparcie dla młodych Polaków ze Stowarzyszenia Solidarni 2010 i Ich akcji protestacyjnej. Kontynujemy cykl wydawniczy poświęcony ,,przywracaniu pamięci'' o ''Żołnierzach Wyklętych'' : Maj 1945 r. - koniec wojny w Europie! W Polsce trwa wojna z nowym okupantem. Bieżące wydanie przygotowaliśmy również do bezpłatnego rozprowadzania wśród mieszkańców Warszawy (i nie tylko) - format A3, nakład 4600 sztuk.

 • Z dniem 30 IV rozpoczęliśmy dostarczanie pisma na Krakowskie Przedmieście, gdzie jest rozdawane przechodniom
 • ,,Alternatywa'' dla Grupy AK ,,Kampinos''
 • ,,Alternatywa'' na spotkaniu Klubu GP z Milanówka z Anitą Gargas w Podkowie Leśnej
 • ,,Alternatywa'' 10 maja - 13 miesięcy po tragedii pod Smoleńskiem dla uczestników Marszu Pamięci w Warszawie
 • Wrocław - ,,Alternatywa'' podczas spotkania z cyklu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY - WIECZÓR WILEŃSKI 13 maja 2011 roku (piątek), o godzinie 18.00, w Auli Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność"
 • ,,Alternatywa'' na partyzanckim ognisku zorganizowanym w Kampinosie przez środowisko Żołnierzy AK ,,Grupa Kampinos'', sobota 14 maja
 • Kilkaset sztuk ,,Alternatywy'' (wydanie marcowe, kwietniowe i majowe) dostarczone zostało na VI Zjazd Klubów GP

 

Kwiecień 2011 - pobierz plik - 6000 sztuk
Marzec 2011 - pobierz plik - 3000 sztuk
 • Ok. 270 sztuk ,,Alternatywy'' rozdane 30 marca podczas pokazu filmu ,,Mgła'' w Łomiankach k/Warszawy - czytaj... Cieszy nas, że przybyłe osoby brały więcej egzemplarzy aby - jak mówiły - przekazać swoim sąsiadom i znajomy.
 • 200 sztuk Alternatywy przekazane dla Klubu GP w Milanówku w dniu 17 marca do rozprowadzenia wśród znajomych
 • ok. 2300 sztuk marcowego numeru ,,Alternatywy rozdaliśmy 10 III 2011 r. podczas wieczornych uroczystości upamiętniających tragedię pod Smoleńskiem - zobacz tutaj...
 • ok. 130 sztuk numeru marcowego rozdane podczas krótkiej pikiety w obronie nazwy ronda Zgrupowania AK "Radosław" w Warszawie i przeciw planom radnych zmiany tej nazwy - czytaj...
 • ok. 50 sztuk, jeszcze numeru lutowego ,,Alternatywy'' zostało rozprowadzone wśród uczestników przybyłych na prezentację albumu ,,Brygady ''Łupaszki'' '', która odbyła się 1 III w dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Warszawie - zobacz tutaj...
Luty 2011 - pobierz plik - 3000 sztuk
 • ok. 2500 sztuk wydrukowanej ,,Alternatywy'' rozdane wśród uczestników Marszu Pamięci 10 lutego 2011 r. w Warszawie
 • ok. 60 sztuk ,,Alternatywy'' numeru styczniowego rozdane zostało podczas spotkania Klubu Gazety Polskiej w Wiedniu w dniu 10 lutego 2011 r. przez przebywającą tam na zaproszenie Klubu Jadwigę Chmielowską
 • 50 sztuk ,,Alternatywy'' dla uczestników wykładu Leszka Żebrowskiego ,,NSZ a kwestia żydowska'' 17 II w Warszawie
 • 300 sztuk ,,Alternatywy'' dla uczestników spotkania Klubu Gazety Polskiej we Wrocławiu z Tomaszem Sakiewiczem w dniu 18 II 2011r.
Styczeń 2011 - pobierz plik - 3000 sztuk
 • ok. 2000 sztuk wydrukowanej ,,Alternatywy'' rozdane wśród uczestników Marszu Pamięci 10 stycznia 2011 r. w Warszawie
 • ok. 700 sztuk rozdaliśmy uczestnikom otwartego pokazu filmu ,,Mgła'' w klubie Palladium w Warszawie w dniu 20 stycznia 2011 r.
 • ok. 300 sztuk dostarczone zostały do Sosnowca i Wrocławia oraz rozprowadzone na trasie kolejki WKD w Warszawie

 

Strona główna

Więcej o Żołnierzach Wyklętych...


Spotkania prowadzone przez nasze Stowarzyszenie

Milanówek 18 XI 2011 r. - zobacz...

Łomianki, 27 VI 2011 r. - zobacz...

Błonie, 04 VI 2011 r. - zobacz...

Zobacz na stronie IPN - tutaj...

III Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK - zobacz relację ...

Wystawy, sympozja, prezentacje poświęcone Żołnierzom Wyklętym w 2011 roku - zobacz...