2012/2013 - II Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych - zakończony

Magdalena Matusiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz Karolina Marjańska z Gimnazjum w Międzyborowie to laureatki I nagrody w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

3 marca w Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom i zwycięzcom konkursu. Pierwsza miejsce na podium zajęły Magdalena Matusiak za prezentację multimedialną pt. "Leszek Andrzej Prus Mroczkowski: Historia Żołnierza Wyklętego" oraz Karolina Marjańska , która przygotowała pracę multimedialną pt. "Danuta Siedzikówna "Inka".

II i III miejsca otrzymali:

- wśród uczniów Szkół Podstawowych: Katarzyna Witkowska (II miejsce) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim za pracę pt. "Moja opowieść o rotmistrzu Witoldzie Pileckim" oraz Patrycja Polańska (III miejsce) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, która przygotowała esej pt. "Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" - jeden z Żołnierzy Wyklętych";

- wśród uczniów gimnazjów: Magdalena Gietka (II miejsce) z Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim za pracę pt. "Żołnierze Wyklęci: zapomniani bohaterowie" oraz Jakub Bijoś z Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim za wywiad ze Stefanem Łuczyńskim - Żołnierzem Wyklętym.

Ponadto, wyróżnienia otrzymali: Adam Lisichin (Szkoła Podstawowa w Jaktorowie), Piotr Filipkowski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Mazowieckim), Wiktoria Gut (Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Mazowieckim) oraz Stanisław Witkowski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim). Wśród gimnazjalistów wyróżnieni zostali: Julia Gąsińska (Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim), Anna Kowalczyk (Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim), Klaudia Rodak (Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim) oraz Amelia Tryc (Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim).

W uroczystości brał udział Profesor Jan Żaryn, który był także przewodniczącym jury konkursu. Zanim rozpoczęło się wręczenie nagród, Profesor wygłosił wykład, przybliżający historię Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Historyczno-Dziennikarski z Grodziska Mazowieckiego, którzy tworzą działacze społeczni oraz radni: Iwona Stawicka-Matela, Małgorzata Podgórska-Paciorek, Edyta Żyła, Paweł Kołkiewicz i Roman Ignasiak . W organizację konkursu zaangażowali się również przewodniczący rady powiatu Wojciech Hardt oraz Malwina Grabowska , zwyciężczyni I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Malwina Grabowska - uczennica III klasy Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim - ma za sobą zwycięstwa także w innych konkursach historycznych - od ubiegłego roku wywalczyła 1 miejsce i nagrodę główną w międzypowiatowym konkursie "Odkrywamy Naszą Historię" oraz 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie "Epizody Niepodległości: Żołnierze Wyklęci". Podczas wczorajszych uroczystości odebrała także dyplom uznania i nagrodę pieniężną od Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK (od Pana Prezesa Stowarzyszenia - Andrzeja Siedleckiego): "Za opracowanie rzetelnej, starannej monografii pt. "Gdzie są chłopcy z tamtych lat" o działalności niepodległościowej "Żołnierzy Wyklętych" na terenie Grodziska Mazowieckiego i okolic a także - za zaangażowanie patriotyczne w utrwalaniu wiedzy historycznej i pamięci o wspaniałych Polakach, którzy nie wahali się poświęcić własne życie i młodzieńcze lata za walkę o wolną Ojczyznę z reżimem komunistycznym."

Gratulacje uczestnikom konkursu przekazali także jego patroni: Poseł Mariusz Błaszczak , Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Prezes Krzysztof Skowroński oraz Skarbnik Zarządu Głównego SDP Jadwiga Chmielowska . Patronat nad konkursem sprawowało również Muzeum Dulag 121 z Pruszkowa .

Poseł Mariusz Błaszczak , dzięki któremu zwycięzcy konkursu wyjadą do Brukseli, przekazał list, w którym napisał między innymi: "Cieszę się, że tak duża liczba uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu grodziskiego wzięła udział w tak szlachetnej sprawie, jak upamiętnienie swoją pracą życia i ofiary Żołnierzy Niezłomnych. Jestem przekonany, że akces do konkursu wynika z Waszego, Drodzy Uczestnicy, szacunku dla narodowych Bohaterów oraz ich ofiarnej postawy miłości do Ojczyzny"

Galę konkursową poprzedziła patriotyczna Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych, uroczyście odprawiona przez Księdza Prałata Eugeniusza Dziedzica , proboszcza parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. Po Mszy została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Tablica znalazła się na cmentarzu parafialnym w Grodzisku Mazowieckim, a inicjatorami jej powstania byli Iwona Stawicka-Matela, Roman Ignasiak i Paweł Kołkiewicz (Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa), zaś Krzysztof Alwast ofiarował głaz, na którym tablica została umieszczona. Wczoraj wspólnie z mieszkańcami oraz inicjatorami powstania tablicy uroczystego jej odsłonięcia dokonali Profesor Jan Żaryn oraz Stefan Łuczyński, Żołnierz Wyklęty z Grodziska Mazowieckiego . Tablicę poświęcił Ksiądz Prałat Eugeniusz Dziedzic .

Organizatorzy obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Klub Historyczno-Dziennikarski - zapraszają na kolejną ich odsłonę - patriotyczny koncert, który odbędzie się 17 marca w Dworze Sarmata w Kozerach Nowych, k. Grodziska Maz. Szczegóły wkrótce na naszym portalu.

Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski składa serdeczne podziękowania dla Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie za objęcie honorowego patronatu nad naszym Konkursem, a w szczególności dla:

- Dr Łukasza Kamińskiego (Prezesa IPN)

- Prof. dr hab. Jerzego Eislera (Dyrektora Oddziału IPN w Warszawie)

- Dr Tomasza Łabuszewskiego (Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie)

- Jacka Pawłowicza (Kierownika Referatu Edukacji Historycznej OBEP IPN w Warszawie)

- Dr Kazimierza Krajewskiego (Kierownika Referatu Badań Naukowych OBEP IPN w Warszawie)

- Dr Mariusza Bechty (pracownika Referatu Badań Naukowych OBEP IPN w Warszawie)

- Moniki Bielak (pracownika Referatu Edukacji Historycznej OBEP IPN w Warszawie)

za życzliwość i olbrzymią pomoc w przygotowaniu nagród dla uczestników II Konkursu Historycznego Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz dla nauczycieli.

Dziękujemy pani Iwonie Spałek z IPN za biało-czerwone serce i koordynowanie przygotowywania nagród dla uczestników naszego Konkursu.

Serdeczne podziękowania składamy także ofiarodawcom nagród uczestnikom Konkursu:

- Księgarni i Domu Wydawniczemu RAFAEL z Krakowa ( www.rafael.pl ) - wydawcy takich książek jak np. ''Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych dzieci" , ''Inka. Zachowałam się jak trzeba" , i wielu innych patriotycznych i religijnych książek dla dzieci i młodzieży;

- Producenta koszulek z polskimi nadrukami patriotycznymi PATRIOTICWEAR - Jacka Minakowskiego z Lublina ( www.patrioticwear.pl );

- Posłowi Mariuszowi Błaszczakowi za umożliwienie wyjazdu do Brukseli zwycięzcom Konkursu oraz Wicemarszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu za przekazane nagrody rzeczowe;

- radnym Grodziska Maz. Ewie Górskiej, Alicji Pytlińskiej i Piotrowi Mergner;

- oraz kibicom Legii Warszawa za ofiarowane upominki.

(na podstawie relacji w TuGrodzisk.pl)

*************

2012/2013 - II Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych - rozpoczęty

"Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy" - pisał Zbigniew Herbert. Pisał to wiele lat temu, jednak dzięki mrówczej pracy wielu osób i środowisk w ostatnim 20-leciu a szczególnie w ostatnich latach - pamięć o Żołnierzach Wyklętych - żołnierzach II konspiracji, tych, którzy podjęli walkę z radziecką okupacją i komunistycznym terrorem po 1944 r. - nie zginęła. Walczyli w osamotnieniu i w miarę upływu czasu już bez szans na zwycięstwo czy nawet na zachowanie życia - ale wciąż wierni żołnierskiej przysiędze, że walczyć będą o wolną i niepodległą Polskę aż do ofiary swojego życia. I tej przysięgi dochowali. Za tę bezkompromisową postawę wobec wrogów Polski, umiłowania Ojczyzny - komuniści deptali i szargali pamięć o nich, nazywali ich bandytami, mordowali i grzebali w nieznanych miejscach - tak aby zabić i zohydzić pamięć o nich w społeczeństwie.

Jednak historia oddała im sprawiedliwość. Są w panteonie naszych bohaterów narodowych. Wychowani w okresie 20-lecia międzywojennego w szacunku do historii i tradycji narodowej - gdy hasło Bóg, Honor, Ojczyzna nie były pustym sloganem, lecz nadawały temu pokoleniu sens życia. Dali tego świadectwo podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, walcząc z hitlerowskimi Niemcami i komunistyczną Rosją.

Śp. Janusz Kurtyka, Prezes IPN i wielki orędownik walki o przywrócenie pamięci o naszych Żołnierzach powiedział w jednym z wywiadów: "Czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę. Tymczasem powinniśmy pamiętać, że antykomunistyczna konspiracja po drugiej wojnie światowej była dalszym ciągiem konspiracji AK-owskiej. Większość żołnierzy i wszyscy dowódcy niepodległościowego antykomunistycznego podziemia zaczynali służbę w latach 1939-1940. Dla nich wojna trwała często ok. dziesięciu lat i nie skończyła się w maju 1945 r. Ci ludzie walczyli do przełomu lat 40. i 50. Wielu z nich zginęło lub zostało zamordowanych, praktycznie zaś wszyscy, którzy ocaleli, przeszli przez tortury i więzienia komunistyczne. To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość''.

Kierując się tym przesłaniem i podejmując z naszej strony działania zmierzające do upamiętnienia bohaterów walk o Niepodległość, zapraszamy młodzież gimnazjalną i licealną oraz uczniów szkół podstawowych powiatu grodziskiego do wzięcia udziału w II Konkursie Historycznym Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Patronat nad konkursem sprawują: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Dulag w Pruszkowie, Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, Poseł na Sejm Mariusz Błaszczak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Patronatami medialnymi są: gazeta i portal Tugrodzisk.pl oraz portal solidarni.waw.pl

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski z Grodziska Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa.

*****************************

Regulamin II Konkursu Historycznego Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych - pobierz tutaj...

Informacja o Konkursie na stronie IPN - czytaj...

Plakat II Konkursu - pobierz tutaj...

Regulamin II Konkursu Historycznego Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych - pobierz tutaj...


TuGrodzisk.pl - Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych - II edycja rozpoczęta! - czytaj...

********************

10 XI 2012 r. w przedzień Święta Niepodległości odbyło się spotkanie w Grodzisku Mazowieckim na którym m.in. zainaugurowano rozpoczęcie II Konkursu Historycznego Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.


Informacje o II Konkursie rówież na :

FACEBOOK

Masz pytanie dotyczące Konkursu? - napisz...


Materiały,artykuły, e-booki, filmy, mp3 o Żołnierzach Wyklętych - tutaj...

Rok 2012 - Solidarność Walcząca Oddział Warszawa: Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych - zobacz...

Rok 2011- Solidarność Walcząca Oddział Warszawa: Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych - zobacz...


I Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych - zakończony w maju 2012 r.
  • 25 II 2012 r. - Spotkanie otwierające I Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych - zobacz...
  • 21 V 2012 r. - Wręczenie nagród I edycji Konkursu Historycznego- zobacz ...

 

 

Strona główna

Patronat honorowy Konkursu:

Patronat medialny:

Pozostali sponsorzy nagród dla uczestników II Konkursu:

Koszulki z polskimi nadrukami