(...) Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał Polską Ziemię. (...)

6 Wileńska Brygada AK kpt. ,,Młota''

GIMNAZJUM PRZY SPOŁECZNYM LO NR 4 IM. BATALIONU AK ''PARASOL''

*******************

W dniu 5 czerwca 2012 r. odbyło się nasze kolejne, bez wątpienia najważniejsze, spośród dotychczas przeprowadzonych spotkań poświęconych Żołnierzom Wyklętym. Ta wyjątkowość polegała na tym, że zostaliśmy zaproszeni do Gimnazjum przy Społecznym LO im. Batalionu AK ''Parasol" w Warszawie aby młodzieży gimnazjalnej opowiedzieć o walce o Niepodległą Polskę prowadzoną z sowieckim okupantem i komunistyczną agenturą przez Żołnierzy Wyklętych, bohaterów powstania antykomunistycznego po 1944 r. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 uczniów z dwóch klas gimnazjalnych. To już druga nasza wizyta w tej szkole. W maju 2011 r. pomagaliśmy zorganizować tutaj spotkanie młodzieży z naszymi kombatantami z AK z Kresów, z terenów dzisiejszej Białorusi - zobacz relację ze spotkania w maju 2011 r. ...

Przygotowując się do spotkania i prezentacji uwzględniliśmy zakres i tematykę materiału z historii Polski aktualnie obowiązujący w klasach gimnazjalnych. Przedstawiliśmy wcześniejsze wydarzenia historyczne, poprzedzające walkę Żołnierzy Wykletych po 1944 r., tak, aby młodzież mogła prawidłowo zrozumieć ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawianych wydarzeń. W prezentacji poruszone zostały tematy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r., bohaterstwo i ofiarność Orląt Lwowskich, walki o utrzymanie niepodległości Państwa Polskiego (Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie, wojna polsko-radziecka,w tym ''Cud nad Wisłą 1920 r.''). Wspomnieliśmy o 20.leciu międzywojennym gdy w niezwykle trudnych, porozbiorowych warunkach budowano od podstaw państwo polskie: m.in. port i miasto Gdynia, Centralny Okręg Przemysłowy (COP) i inne. Poruszony został temat współpracy Niemiec i komunistycznej Rosji: pakt Ribbentrop-Mołotow i wspólny atak agresorów na Polskę 1 i 17 września 1939 r. Nawiązaliśmy do konsekwencji zdradzieckiego ataku Rosji: wywózki ludności polskiej na Sybir trwające od lutego 1940 r. do czerwca 1941 r., o sowieckiej zbrodni ludobójstwa w Katyniu oraz o walkach komunistycznych oddziałów ''partyzanckich" z oddziałami Armii Krajowej na Kresach i pacyfikacjach polskich wiosek przez sowieckie oddziały (np. wioska Koniuchy) . To pozwoliło zrozumieć młodzieży tło zdarzeń i uwarunkowania motywujące ludność cywilną i Żołnierzy Wyklętych do walki z komunistami po 1944 r. Walki, która dla wielu w formie zbrojnej trwała do połowy lat 50.tych XX wieku, dla innych kończyła się pobytem w więzieniach aż do początów lat 70.tych XX wieku. Wspomnieliśmy rówież o tych, którzy jeszcze w latach stanu wojennego, wprowadzanego przez komunistów 13 XII 1981 r., byli aresztowani, internowani i więzieni przez moskiewskich spadkobierców sierpa i młota. Po prezentacji odbył się pokaz filmu dokumentalnego ''Żołnierze Wyklęci''.

Po spotkaniu, w pokoju nauczycielskim, przekazaliśmy gronu pedagogicznemu, na rzecz biblioteki szkolnej z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli, książki nawiązujące do współczesnej historii Polski. Były wśród ich m.in. również opracowania dotyczące Żołnierzy Wyklętych: ''Brygady <Łupaszki>'' , seria Mazowsze i Podlasie w ogniu: Powiat Pułtusk, Ostrołęka i Siedlce.

Składamy wyrazy podziękowania pani Iwonie Spałek z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie za przekazanie na rzecz szkoły tych materiałów i książek.

Dla uczniów przygotowaliśmy również wydaną przez nasze Stowarzyszenie z okazji Święta 1 III gazetkę o Żołnierzach Wyklętych - pobierz...

Kliknij na zdjęciu aby powiększyć ...

 

*********************

Zapraszamy zainteresowane szkoły, organizacje, stowarzyszenia, kluby do kontaktowania się z nami w przypadku Państwa zainteresowania odnośnie przeprowadzenia spotkania i prezentacji o Żołnierzach Wyklętych dla Was i Waszych gości. Nie dajmy zginąć pamięci o naszych bohaterach skazywanych na pogardę i zapomnienie przez komunistów i postkomunistyczne ,,elity'' III RP po 1989 r. Kontakt z nami - tutaj...


Zobacz również:
  • Linki do wszystkich naszych dotychczasowych spotkań - zobacz...

Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej Stowarzyszenia