Leszek Siwakowski

ur. 30 V 1969 r. w Warszawie, zaangażowany w działalność podziemną, kolportaż prasy, malowanie haseł na murach, akcje ulotkowe. Podczas jednej z takich akcji zatrzymany, przetrzymywany w areszcie. Zwolniony na mocy "amnestii" w lipcu 1986 r. Współpracownik
MRKS, członek KPN z którego wystąpił po dogadaniu się KPN z Wałęsą. Od 1988 r. członek Grup Wykonawczych Solidarności Walczącej, brał udział w licznych demonstracjach przeciwko obecności wojsk sowieckich w Polsce, dogadywaniu się Wałęsy z komunistami, "okrągłemu stołowi". Odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej (2012 r.)

W dniu 26 maja 2012 r., w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Marszałkowskiej 21/25 ("Przystanek Historia") odbyła się konferencja pt. ''Solidarność Walcząca w Polsce Centralnej" poświęcona 30. rocznicy powstania Solidarności Walczącej we Wrocławiu w 1982 r. . W trakcie spotkania Leszek Siwakowski, działacz Solidarności Walczącej Oddział Warszawa (obecny członek naszego Stowarzyszenia), wywodzący się z grupy Alternatywa został odzaczony Krzyżem Solidarności Walczącej. Krzyż SW wręczał Kornel Morawiecki oraz Andrzej Kołodziej. Więcej informacji o spotkaniu - tutaj...

 

 

a