Elżbieta Guzowska , ur. 5 XII 1964 w Lubaniu.

Ukończyła Liceum Księgarskie im. S. Żeromskiego w Warszawie (1984). 1984-1992 pracownik Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka . 1982-1989 kolporter hurtowy pism niezależnych min. "Tygodnik Wojenny" (1982-1985), "CDN - Głos Wolnego Robotnika" (1982-1989), "Tygodnik Mazowsze" (1982-1989), książek Wydawnictwa NOWA, Krąg, CDN. 1982 - 1989 współpracownik Grup Oporu "Solidarni": odpowiedzialna za przygotowanie transparentów, introligator w Oficynie Wydawniczej "Rytm". 1982-1989 współpracownik parafii św. S. Kostki w Warszawie; udziela pomocy represjonowanym i ich rodzinom. 1987-1989 członek warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej i Polskiej Partii Niepodległościowej; udostępniała mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk wydawnictw niezależnych. 1987-1989 odpowiedzialna za przygotowanie maszynopisów pism "Sprawa" (PPN), "Alternatywa", "WiS" (SW). 1992-1998 pracownik cywilny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 2004 absolwentka studiów licencjackich na Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Warszawie, Wydział Ekonomiczny.

W 2019 r. odznaczona została Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Uroczystość wręczenia medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Od lewej: Maria Borowska, Elżbieta Guzowska, Tomasz Szostek, Bolesław Guzowski.

 

a