Andrzej Jaworski , ur. 4 II 1961 w Radomiu

W latach 1982-1989 współpracownik Wydawnictwa Społecznego KOS, 1988-1990 działacz warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej; 1982-1990 kolporter, drukarz pism niezależnych min. "Tygodnik Wojenny", "KOS", "Tu i Teraz", "Wielka Gra", "Okienko", "Zeszyty Edukacji Narodowej", "Alternatywa". 8 III 1984-28 VII 1984 aresztowany w Warszawie podczas druku wydawnictw niezaleznych, przewieziony i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Radomiu; zwolniony na skutek "amnestii". W 1984 skreślony z listy studentów SGGW . 1984-1987 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; wielokrotne poddany rewizjom. 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie., współpracownik Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności" (MRKS). 1990-1992 członek Partii Wolności.

W latach 1986-1987 zatrudniony w Zakładzie Budowlano-Montażowym Energetyki w Radomiu, 1987-1988 w Zakładzie Remontowym Energetyki w Warszawie. 1990-1992 w Partii Wolności. 1990-1997 pracownik prywatnych zakładów poligraficznych w Warszawie, 1998-2006 Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, od 2006 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Autor opracowań Katalog znaczków 1985 i Katalog znaczków 1986 (Towarzystwo Poczty Podziemnej, 2000 i 2001).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000) oraz Krzyżem Semper Fidelis (2004).

Do 16 XI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR.

 

a