Wrzesień 2009

...... 24 września 2009 - w przededniu 70. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, przypadającej na dzień 27 IX, przygotowaliśmy kolejne wydanie naszego pisma poświęcone tej rocznicy. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową, zjawiskiem niepowtarzalnym w żadnym innym kraju okupwanej Europy. Był to olbrzymi wysiłek naszego Narodu , dowód Jego patriotyzmu i woli walki z oboma okupantami. W hołdzie tym wszystkim, którzy byli cząstką Polski Podziemnej i aby pamięć o nich nie zginęła w obecnych i przyszłych pokoleniach - przygotowaliśmy ten numer pisma.

W historii odnotowano jedynie dwa przypadki funkcjonowania państwa podziemnego: w okresie Powstania Styczniowego (1863-1864) oraz w czasie II wojny światowej (1939-1945).

Tradycyjnie, rozpoczęliśmy wysyłkę do odbiorców, których adresy są w naszej bazie danych. Ponieważ jest ich prawie trzy tysiące ( i przybywa - rozpoczęliśmy również wysyłanie pisma na adresy Polonii, ) wysyłka jest ''rozbita'' na kilka dni. Przygotowany materiał jest wersją skróconą (ograniczeniem jest format przygotowywanego pisma ) , pełna wersja ukaże się 27 IX na naszej stronie z wieloma dodatkowymi informacjami. Zapraszamy.

W przygotowaniu materiału wykorzystano informacje ze strony internetowej dziedzictwo.polska.pl (opracowanie Adama Grzegorza Dąbrowskiego) , Józef Garliński ,,Polska w Drugiej Wojnie Światowej'' wyd. Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca ,,Prawy Margines'' 1988 r. oraz Stefan Korboński ,,Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 '' wyd. Oficyna Wydawnicza NZS UWr. Wrocław 1987r.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym wydaniem specjalnym ( ''Polskie Państwo Podziemne'' , pdf, 119 kB ) ... pobierz/zobacz... Zapraszamy do pobierania niniejszego wydania i rozsyłania go - wg Waszego uznania - wszystkim znanym Wam odbiorcom.

 

 

...... 17 września 2009 - O godz. 15.30 rozpoczęły się uroczyste obchody 70. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na skwerze Matki Sybiraczki w Warszawie. Rozpoczęły się one Mszą Święta Polową, którą odprawił i celebrował ksiądz biskup gen. dyw. Tadeusz Płoski. Po Mszy Św. odegrany został hymn Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się modlitwa ekumeniczna, Apel Poległych oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Przemawiał Prezydent RP Lech Kaczyński. Na zakończenie uroczystości złożone zostały wieńce i wiązanki od różnych organizacji, partii politycznych i stowarzyszeń, których nazwa była wyczytywana przez prowadzącego uroczystość. W uroczystościach uczestniczyliśmy wspólnie z przedstawicielami Stołecznego Klubu ,,Gazety Polskiej''.

Stowarzyszenie ,,Solidarność Walcząca - Oddział Warszawa'' złożyło wieniec z szarfą, na której widniał napis: ,,Poległym i pomordowanym na Wschodzie - Solidarność Walcząca Oddział Warszawa''.

Wieniec złożony został również przez Stołeczny Klub ,,Gazety Polskiej''.

Zobacz ... pełną galerię zdjęć z uroczystości

 

...... Dzień po wysyłce mailowej - otrzymujemy mailem potwierdzenia i podziękowania za przesłany materiał ''W obliczu dwóch totalitaryzmów'' . Jeden z naszych Adresatów odpisał nam :

Witam. Dziękuję uprzejmie za pamięć i przesyłkę. Jako dawny sympatyk Pana Kornela - znam jej treść. Równocześnie uważam, iż SW a zwłaszcza jej członkowie z Warszawy - powinni panu Komorowskiemu przekazać informację, iż posiadając "znamiona zdrajcy" Polski - nie może zajmować żadnych stanowisk politycznych i gospodarczych w Polsce . A głoszone przez niego poglady i zachowanie - kwalifikują do natychmiastowej deportacji do Rosji.

Otrzymaliśmy również ostrzeżenie od jednej z osób, ,,naszego rodaka'' z Niemiec iż nie życzy sobie otrzymywania tego typu materiałów, i jeżeli jeszcze raz to uczynimy i prześlemy cokolwiek na jego skrzynkę pocztową bez jego zgody , wówczas .... - coś tam wspominał o jakichś sądach.

 

...... 15 września 2009 - W związku z obchodzoną 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz w przededniu sowieckiej agresji na Polskę , 17 września 1939 r., przygotowaliśmy w formie ulotki kolejne wydanie specjalne pisma "Alternatywa", którego tematem wiodącym są wspomniane rocznice.

Ponadto w formie elektronicznej , w formacie ''pdf'', niniejsze wydanie jest obecnie rozsyłane do ponad 2500 adresatów znajdujacych się w naszej pocztowej bazie adresowej oraz do ponad 400 posłów RP, ok. 80 senatorów RP.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym wydaniem specjalnym ( ''W obliczu dwóch totalitaryzmów'' , pdf, 210 kB ) ... pobierz/zobacz... Zapraszamy do pobierania niniejszego wydania i rozsyłania go - wg Waszego uznania - wszystkim znanym Wam odbiorcom.

..... 1 września 2009 - odbyła się zapowiadana demonstracja przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie - czytaj... (Zobacz informacje z 24 sierpnia 2009 r. - czytaj... )

 


Powrót do strony głównej Stowarzyszenia

Powrót do strony głównej