Geneza SW - czytaj...

SW 1982-1992 - czytaj...

Pierwsze miesiące - czytaj...

Rozwój organizacyjny i terytorialny SW - czytaj...

Zasady ideowe i program SW - czytaj...

Kontrwywiad SW - czytaj ...

Radio SW - czytaj ...

SW w oczach Służby Bezpieczeństwa - czytaj...

Wspomaganie ruchów niepodległościowych w Euro- pie Wschodniej - czytaj...

SW a Okrągły Stół - czytaj...

Kalendarium SW - czytaj...

 

Kontrwywiad Solidarności Walczącej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kontrwywiadu SW na portalu organizacji ''Solidarność Walcząca'' w dziale Historia.

Historia Radia ''Julia'' - Tadeusz Świerczewski - czytaj...

Zobacz również prezentację Piotra Serwadczaka przedstawioną podczas otwarcia wystawy w Gdańsku w listopadzie 2007 r. lub pobierz prezentację z naszego działu 'Do pobrania'

27-28/09/2008 - '' Nie udało się nas rozbić '' - wywiad Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej dla ''Nasz Dziennik'' - czytaj... - m.in. o kontrwywiadzie SW

Złamanie fosy - Kulisy Kontrwywiadu Solidarności Walczącej - czytaj...

 


a