Tomasz Szostek , ur. 28 XI 1966 w Radomiu. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (1991). Zmarł 11 III 2020 r.

1982-1989 kolporter niezależnej prasy i książek. 1983-1985 współzałożyciel, następnie działacz Młodzieżowego Komitetu Oporu w Warszawie; redaktor i autor tekstów w pismach wydawanych przez MKO, m.in "Sympatyk", "Legion Mlodych", "Wiktoria"; 1986-1991 współzałożyciel, następnie członek oddziału warszawskiego Solidarności Walczącej (ps. Krzysztof); redaktor i autor tekstów w pismach SW "Warszawski Biuletyn Uliczny" i "WiS"; przepisuje także teksty na matryce.

W 1989 współorganizator manifestacji przeciw Okrągłemu Stołowi i wyborom czerwcowym. W 1990 współpracownik Wydziału Wschodniego SW przy organizowaniu konferencji Warszawa 90 z udziałem dysydentów z ZSRR. 1990-1992 członek Partii Wolnosci. 1992-2004 właściciel firmy handlowej; od 2004 na rencie.

23 IX 1986-3 III 1988 rozpracowywany w ramach SOR krypt. ,,Szef''.

na podstawie : Encyklopedia Solidarności

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Uzyskał status działacza opozycji antykomunistycznej.

W czerwcu 2007 r. , Tomasz Szostek odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 15-06-2007 roku w 25-tą rocznicę powstania ''Solidarności Walczącej''

 

W 2015 r. uzyskał status działacza opozycji antykomunistycznej przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

12 grudnia 2015 r., Tomasz Szostek, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL, odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności.

W 2019 r. został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Uroczystość wręczenia medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Od lewej: Maria Borowska, Elżbieta Guzowska, Tomasz Szostek, Bolesław Guzowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a